Metoden

Vår metode for effektiv ledelse er beskrevet i korte trekk under.

Hvert element er effektivt i seg selv, og når vi får satt sammen dette og bruker alle elementene, det er da magien skjer.

Hvorfor har to bedrifter i samme bransje, med lik omsetning, syvsifrede beløp i differanse i resultat? Vi tror det har med kulturbygging å gjøre, få de ansatte med på laget, sørg for at alle ønsker å være lønnsomme, være nøysomme, være gode representanter for bedriften.

 

1.Ansettelsesmøte; hvordan møter vi nyansatte.

-Sørger for å få unna de enkle, formelle tingene, som kontrakt, et skjema m nærmeste pårørende, telefonnumre, epostadresser etc, kontonummer og sånt

-Sørger for å ha en forventingssamtale, skal den nyansatte ut i opplæring, oppnevner vi mentor, har vi ansatte som skal ha ansvar for deler av opplæringen?

-Sørger for å forklare hvordan vi jobber hos oss, litt om firmaets kultur og arbeidsreglement og slikt.

 

2.Tilbakemeldingssamtaler- enkle kjappe samtaler etter en fast mal som sørger for at de ansatte er sett og hørt (sikre at de får tilstrekkelig positiv feedback)

         -Litt om tingenes tilstand i bedriften, litt om økonomi, ansettelser, nye prosjekter etc

         -Litt om den ansattes situasjon, utvikling siden sist, ønsker om utvikling

         -En handlingsplan til neste gang, kan være hva som helst av kompetanseheving

 

3. Korrigerende ledelse i fire trinn

         1. Kort, muntlig korreks

         2. Muntlig korreks under fire øyne

         3. Samtale på kontor med referat

         4. Drøftingsmøte

 

4. Sykefraværssamtaler

         -Bare det å snakke om sykefravær er preventivt

         -Bruk litt tid på dette på alt sykefravær, så eliminerer du alt «ruskefravær» og samtidig føler de ansatte seg ivaretatt

         -Hvorfor har noen bedrifter 1 prosent sykefravær, og andre 10? Hva vil en reduksjon i sykefravær bety for en bedrift med høyt sykefravær?

 

5. Dokumentasjon

         -Hvordan dokumentere personaloppfølging?

         -Viktigheten av skikkelige referater

 

6. Verktøy for effektiv ledelse:

         -Hvordan håndtere innvendinger og bortforklaringer? Hva er forskjellen og hva ligger bak?

         -Hvordan legge av seg følelser og frustrasjon før man følger opp ansatte?

         -Målsettinger og personalreglement.

         -Bruk av lederknagger- vi har som regel flate strukturer i Norge, hva når man må ta et steg til side og være leder? Bruk lederknagger for å bevisstgjøre deg selv og for å vise den

 

          Ansatte at nå- i denne situasjonen- er jeg leder og du ansatt. Eksempel på lederknagger er: «Jeg forventer at», «Nå skal jeg forklare deg hvordan vi gjør det her hos oss»

Write a comment

Comments: 0