Kollegaløftet!

Hei alle...!

I dag jobber jeg litt med personalreglement sammen med en kunde. 

Vi har sammen gjort oss noen tanker rundt dette med personalreglement... Er ikke det strengt og firkantet? Burde ikke alle bare forstå det vi har i et personalreglement uten at vi må skrive det som en instruks?

Vel....

 

Jeg er veldig fan av å tenke myke verdier i et "personalreglement". Det er sjelden jeg vil kalle det et reglement også, jeg tror for eksempel "Vekstbedrift AS sitt kollegaløfte" er et mye bedre dokument enn "personalreglement".

I tillegg må det jobbes litt med for å gi noen verdi. Ta med de ansatte i hva de mener skal være med i et kollegaløfte, se over notatene dine fra tilbakemeldingssamtaler og medarbeidersamtaler, og lag et forslag alle kan kjenne seg igjen i. Ikke finn noe på en nettside og heng opp det på kjøleskapet på arbeidsplassen - men det kunne vi vel aldri funnet på å gjøre?

 

Har det noen verdi da, dette kollegaløftet? Det er for meg en helt sentral del i metoden for personalledelse. Kollegaløftet er gjerne knyttet opp mot et felles mål vi har satt- hva prøver vi egentlig å få til her? Har vi satt dette målet i fellesskap, og blitt enige om et kollegaløfte som skal hjelpe oss å nå målet, da fungerer disse to elementene godt sammen.

 

Vi kan se for oss følgende, for eksempel hos en restaurant:

Målsettingen har vi blitt enige om er "vi skal bli den beste restauranten i vår by i vårt segment", la oss si det er et biffsted. Da skal kollegaløftet si noe om hvordan vi skal nå det målet, eksempelvis:

  • -Vi skal sørge for å aldri etterlate arbeid til våre kollegaer, men ferdigstille vårt eget arbeid 100%.
  • -Vi skal alltid starte dagen positivt, med et smil og vise kollegaen vår litt omsorg og interesse!
  • -De gangen vi skulle ønske vår kollega kunne gjøre noe annerledes tar vi opp det så fort tanken er der- direkte med kollega under fire øyne- men uten å bryte punktet over, vi begynner ikke dagen med dette, vi viser først litt omsorg og interesse, så når det har gått en time eller to tar vi stille og rolig en prat om hva som kunne vært gjort annerledes!
  • -Vi holder alltid en 10-15 minutters pep talk etter hvert skift om hvordan kvelden gikk, hva som kunne vært gjort bedre, hva som gikk bra!
  • -Vi forlater alltid arbeidet sammen etter hvert skift etter pep talk!
  • -Vi skiller jobb og privatliv- vi lar mobilen ligge!
  • -Vi bruker all dødtid mellom kunder og arbeidsoppgaver til å hjelpe kollegaer med å  vaske, rydde eller på annen måte forbedre arbeidsplassen.
  • -Vi sier aldri "dette er min jobb, det der er din jobb". Kokker hjelper servitører, servitører hjelper ryddehjelpen, alle hjelper hverandre!
  • -Vi tenker alltid "hva ser kunden" når vi er på jobb, vi sørger for å sette kunden i sentrum. Dette betyr at vi for eksempel ikke har private drikkeflasker ute i serveringsområdet, kunden ser oss aldri med mobilen, vi behandler alle kunder like godt, også om det skulle være kjentfolk på et bord.

 

Når vi gjør det på denne måten, gjennomsyret av myke verdier og holdningsarbeid, så slipper vi å ha en rekke forbud og påbud og instrukser, vi skal bare sørge for å utvise gode holdninger hele kvelden, til kunder, kolleger og ledelse. Dermed er det positivt og konstruktivt - samtidig som det kan brukes til å følge opp dersom en ansatt ikke leverer godt nok.

 

I tillegg, se for deg at en ansatt bruker for mye tid i mobilen, og dette plager kollegaene litt. Er det ikke da mye enklere å si til vedkommende "er ikke vi enige om at vi ikke skal bruke mobilen på jobb", enn å måtte si at "jeg synes du bruker for mye tid på mobilen på jobb"? Har vi ikke et kollegaløfte blir terskelen mye høyere for å hjelpe hverandre til å gjøre en god jobb!

 

Ta vare på de ansatte- det er de som skaper verdiene, lag dere et kollegaløfte!

Write a comment

Comments: 0