Lede i spørsmålsform?

Hei alle!

Noen tips for helt basic ledelse er veldig nyttige- og veldig enkle. Et av mine favorittriks for å bevisstgjøre seg selv som leder og den ansatte er å lede i spørsmålsform. Når du har feedback på konkrete oppgaver som er utført, bruk alltid spørsmålsform!

 

To eksempler:

Du leder en tømrer. Denne tømreren har listet rundt en dør, og du synes ikke finishen er nøyaktig nok. Tømreren har ikke sagt noe til deg om at det bør gjøres på nytt, og du har ikke fått noe inntrykk av annet enn at han/hun vil gjøre noe annet enn å la det være det ferdig produktet.

La oss kalle tømreren for Egil i eksempelet.

 

Hva gjør du?

 

1. Mange vil her gå på en rask instruering:

"Dette er ikke bra nok. Her må vi gjøre sånn og sånn  på nytt, rett opp dette- fiks det."

 

2. Hvis man skal gjøre dette i form av å være leder, bruk spørsmålsform:

"Hei, Egil, vil du komme hit og ta en titt med meg? Se på listene rundt døra her. Hva synes du om arbeidet her, og hva tror du kunden tenker om dette?"

 

Da får du noen svar. Du får avdekket om Egil synes dette igrunnen var bra nok, og dere får diskutert standarden du forventer av dine på levert produkt. Selv om vi spør på denne måten så endrer vi selvfølgelig ikke forventningen til den ansatte og det endelige produktet, men det å få den ansatte til selv å vurdere og reflektere rundt hva som kreves og hva som er bra nok, det gjør at du slipper å instruere Egil hver eneste gang han gjør en feil eller en unøyaktighet, sakte men sikkert vil Egil selv etterleve din standard!

 

 

Write a comment

Comments: 0