Kort oppdatering på dagens pressekonferanse

Kort om den nye krisepakken fra dagens pressekonferanse:

 

  • Redusert arbeidsgiveravgiftene med 4 prosentpoeng i neste 2 månedene
  • Troms og Finnmark kompenseres med 250 mill
  • Regjeringen anbefaler nå at det ikke blir noen ekstraordinære utbytte og at pengene skal gå til det det er ment for
  • Widerøe får kompensert sine flyruter
  • Kreditt, bank og finansiering jobbes det fortsatt med - og det loves "kraftig lut" for å sikre arbeidsplasser
  • Studenter som jobber deltid vil få en sikring gjennom lånekassen for å ikke belaste NAV - dette er ikke helt klart
  • Lærlinger er i varetatt  - dersom de blir permittert så beholder de lønnen og det ingen forlengelse av læretiden

Write a comment

Comments: 0