Tar du utgangspunkt i den ansattes behov når du kommuniserer?

Hvordan tar man den vanskelige samtalen?
Innimellom kommer vi borti problemstillingen der vi ikke kan akseptere en adferd, men det betyr ikke at ikke vi kan forstå den!

Hvorfor har vi personalreglement? Hvorfor kaller vi det alt annet enn personalreglement? Har det egentlig noen effekt?
Hva er din aller viktigste oppgave som leder?

Vår metode for effektiv ledelse
Noen tanker om innvendinger og bortforklaringer fra ansatte.

En lengre betrakting rundt praktisk ledelse i Norge. Har du noe å lære her? Er du helt uenig?
Dokumentasjon er helt avgjørende!

Show more