Innvendinger og bortforklaringer

Innvendinger og bortforklaringer.

Når vi driver med korrigerende ledelse vil vi stort sett alltid møte på innvendinger og bortforklaringer. Dette kan være krevende å håndtere på en god måte. Fordelen med dette er at med litt erfaring og når du har brukt metoden til korrigerende ledelse blir dette veldig mye enklere. Ulempen er jo den samme, man kommer lengst i møtet med bortforklaringer og innvendinger med erfaring, og det har man jo ikke når man først tar metoden i bruk.

Likevel er det en del ting som gjør dette enklere, og som man kan øve på. Vi har en egen seksjon med trening i, og håndtering av, innvendinger og bortforklaringer.

 

Ting å være bevisst på:

-En innvending/bortforklaring er noe motparten kommer med for å dekke over egen usikkerhet.

-En innvending er svært verdifull for deg; dersom det kommer en innvending du som leder er helt uenig i kan du i møtet med en innvending få lagt den død der og da. Hvis du dokumenterer at du har diskutert en innvending med en ansatt, og at du også dokumenterer at du har sagt at slik skal ikke vi ha det, er den ansatte pliktig til å rette seg etter dette. Perfekt for deg, men her lønner det seg å være tydelig på og forklare hvorfor du ikke vil la innvendingen få gjennomslag. Som oftest er dette veldig enkelt for deg, men den ansatte mangler ofte perspektivet ditt; slikt som hensyn til de andre ansatte, lønnsomhet, hvordan vi fremstår for kundene kommer i andre rekke for en del ansatte, spesielt de som har behov for korreksjoner, og deres egen lønn, deres egen convenience kommer i første rekke.

-En bortforklaring er også svært verdifull for deg; du må bare identifisere den. Dersom den ansatte kommer med en bortforklaring er det tegn på at vedkommende forstår at han/hun burde agert annerledes. Stans aldri en ansatt som prater, spesielt hvis det kommer en veldig tynn bortforklaring. Spør heller "hva mener du med det", "hva legger du i det" og så videre. Spør også alltid om dette faktisk har noe med det du følger opp å å gjøre, påfallende ofte har det ikke det. Utfordringen her er at dersom en ansatt lykkes i å bortforklare en sak og du ikke kommer deg inn på sporet igjen så kan konklusjonen og handlingsplanen bli svekket. Benytter du metoden konsekvent med alle teknikkene og stegene den inneholder vil aldri en ansatt kunne komme unna med bortforklaringer.

Write a comment

Comments: 0